Ole Dissing, ledelses- og organisationskonsulent, cand. psych., erhvervspsykolog
Coaching og ledelsesdialoger, ledelses- og organisationsudvikling
Kontakt: ole@oledissing.com, +45-4041 0414

Jeg arbejder på et socialkonstruktionistisk og eksistentielt grundlag indenfor følgende områder:

Integreret ledelses- og organisationsudvikling
Mentordialoger med erfarne ledere
Coaching af ledere og ledelsesgrupper på alle niveauer
Udviklingsprocesser i ledergrupper omkring strategi, ledelsesværdi,
ledelsesprincipper, ledelsesteori og ledelsesfilosofi
Forandringsledelse og strategiske forandringsprocesser i organisationer
Ledelse i kompleksitet og metakompetencer i ledelse
Innovation og ledelse af organisatoriske innovationsprocesser
Undervisning og forelæsning på videregående lederuddannelser
Ledelsesseminarer og -konferencer