Projekterfaring

Længerevarende ledesesudviklingsaktiviteter med ledelsen af Social- og Sundhedsfor-valtningen i Helsingør Kommune, som især rettede sig mod innovativ udvikling af Hjemmeplejens borgerrettede ydelser

Design og gennemførelse af internationale lederudviklingsforløb for datterselskabsdirektører og funktionschefer samt udvikling og gennemførelse af koncept for organizational review i Novo Nordisk

Design og gennemførelse af integreret ledelses-, forretnings- og organisationsudvik-lingsproces for direktion, områdechefer og afdelingsledere i COWI, som blev gennemført som en gentænkning af den samlede organisation

Design og gennemførelse af koncept for ledelsesudvikling for den samlede ledergruppe i hele Skandinavien i Nordea

Integreret ledelses- og organisationsudviklingsproces omfattende den strategiske ledelse og teamledelsen i Gladsaxe Bibliotekerne, hvad der resulterede i en gentænkning af organisationens struktur og borgerrettede ydelser

Coaching på alle ledelsesniveauer

Facilitering af ledergrupper på Master of Public Governance, CBS og Kbh’s Universitet, som bl.a. retter sig mod udvikling af deltagernes respektive arbejdsområder

Arbejde med ledelsesværdi – hvordan ledelse tilfører værdi til organisationen omfattende direktionen og områdecheferne i Københavns Kommune

Ledelsesudviklingsproces i skolesystemet omfattende skoleledere og teamledere med fokus omkring identifikation af ledelsesprincipper samt udvikling af samarbejdsstrukturer i Græsted-Gilleleje Kommune

Innovationsproces med den samlede gruppe af udviklingschefer i Thrane og Thrane

Udviklingsproces med overlæger og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet, Hjertecentret og Neurocentret, vedr. ledelse i en ny organisationsstruktur

Designet og fortløbende gennem 8 år gennemført lederudviklingsforløb for lederne i netværk af store danske virksomheder, herunder Skat, Topdanmark, MT-Højgård, Hofor,

Udviklingsforløb for ledelsen i Integrationsministeriet omkring dialogbaseret ledelse

Procesarbejde og teamudvikling med direktionen i European Investment Bank, Luxenburg som led i en strategisk forandringsproces

Ledelsesudvikling for områdeledere i Eurofins, PFA, Topdanmark og Novo Nordisk

Undervisning på Metropol, Diplom i ledelse indenfor områderne Ledelse og systemisk coaching, Ledelse, organisationsudvikling og kommunikation, Team- og netværksledelse samt Innovationsledelse i offentlige virksomheder

Forelæsninger om ledelse i en kompleksitet og metakompetencer i ledelse i mange forskellige ledelsesfora, herunder Foreningen af Friskoleledere og Dansk Magisterforening

Forelæsninger og workshops omkring ledelse og etik, Århus Universitetshospital

Undervisning på Dansk Psykologforenings årskursus for PPR og for Organisationspsykologisk sektion

Samarbejde med Steen Hildebrandt omkring konceptet Ledelse med hjertet

Samarbejde med Ole Fogh Kirkeby omkring koncept Kunst og ledelse

Udvikling af strategiske ledelseskompetencer i bestyrelsen for Danske Ergoterapeuter, i bestyrelsen for Danish Travel Association, i direktionen for Skolen Sputnik samt i direktionen i Secunia

Udvikling af, supervisor og underviser på KIOL, lederudviklingsprogram for topledere og chefer i det offentlige

Gennemførelse af lederudviklingsforløb ’Ledelse i kompleksitet’ for skoleledergruppen og skolechef i Ishøj Kommune samt coach for en række skoleledere i forbindelse med omsætning af skolereformen

Mangeårigt samarbejde med konsulentfirmaet PlanB i Malmö, hvor målgruppen er chefer og direktører i det offentlige system med fokus på udvikling af ledelses- og proceskompetencer

Coaching af ledelsesgruppen for Plan og Projekt, DTU i forbindelse med strategiske forandringsprocesser