Publikationer

Ledelse i en ny logik – ledelsestænkninger og ledelseskompetencer, Samfundslitteratur 2002, med Pia Laursen

Ledelsens indvendighed og etik – en ledelsesfilosofi i et socialkonstruktionistisk perspektiv, CBS-Djøf 2008

Skilled Incompetence in the Management of R&D, Drug Development Research, 1995; 35: 1-6, med Ivan Jensen, Alice Sapienza og Stig Jørgensen

Managerial Value in R&D: A Self-audit, Drug Development Research 1998; 43: 149-155, med Ivan Jensen og Stig Jørgensen

Ledelsesværdi – hvordan ledelse tilfører værdi til organisationen, Ledelse i Dag, 2000; 38: 68-77, med Ivan Jensen

Hvor er ledelsen på vej hen?, Erhvervsbladet, 28.09. 2001, med Ivan Jensen

Hinsides magten og reglerne – om styring og kontrol i organisationer, Ledelse i Dag, 2003; 55: 398-409, med Ivan Jensen

Coaching i et metaperspektiv – fra rolle til position, fra magt til kompetence, Erhvervspsykologi 2004, med Pia Laursen

Ledelse som dansk spidskompetence 2005, med Ivan Jensen

Storytelling – udefra-ind eller indefra-ud – storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 2005, med Pia Laursen

Omkring forholdet mellem det komplekse og det enkle 2006, med Pia Lauersen

Sand ledelse har ingen facitliste, Forkant, Dansk Sygeplejeråd; 1, 2007

Skab god virkelighed – sammen, Forkant, Dansk Sygeplejeråd; 2, 2008

Ledelse og spiritualitet, Forkant, Dansk Sygeplejeråd; 4, 2008

Ledelse og spiritualitet, Erhvervspsykologi 2008, med Pernille Thorup

Skriver nu ny bog, ’Innovative intensiteter og ledelse af affektive processer’ med Jørgen Danelund

Skriver essays med arbejdstitel ‘Metakompetencer i et bevægelsesperspektiv’ med Pia Laursen